ГУП «РАЦИН» создано с целью содействия развитию рынка сельскохозяйственной продукции Республики Татарстан

«РАЦИН» Гуманитар Унитар Предпиятиесе Татарстан Республикасының базарларда авыл хуҗалыгы продукцияләрен үстерү максатыннан оештырыла.

“Республика агросәнәгать үзәге, инвестицияләр һәм новацияләр” Гуманитар Унитар Предпиятиесе Татарстан Республикасының базарларда авыл хуҗалыгы чималын һәм азык-төлек продукцияләрен үстерү максатыннан оештырыла.

Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы гамәлгә куючы функцияләрне башкаручы предприятиесе.

Татарстан Республикасының Министрлар кабинетының 25 нче август 2005 нче елдагы “Татарстан Республикасының дәүләт унитар предприятиеләре эшенең Татарстан Республикасында гамәлгә ашыруын тәэмин итүче дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләре исемлеген раслау турында”гы 416 нчы номерлы карары буенча «РАЦИН» Гуманитар Унитар Предпиятиесе Татарстан республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы карамагында булып, аның функцияләренең бер өлешен үти.

Предприятиянең акционерлык җәмгыятенә күчү аркасында Татарстан Республикасының Министрлар кабинеты тарафыннан

7нче октябрь 2016 нчы елдагы Татарстан Республикасының дәүләт унитар предприятиеләре эшенең Татарстан Республикасында гамәлгә ашыруын тәэмин итүче дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләре исемлегенең 719 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертелде.

Реорганизациядән (үзгәрешләрдән) соң, предприятиянең республика авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрен кредитлау, аларның вакытлы эшчәнлеген булдырудагы функцияләре шул килеш үк калды.