Предприятиенең структурасы

 • Бухгалтерлык бүлегенең исәпләү һәм исәпкә алу бүлеге
  "РАЦИН" АҖнең финанслау һәм бухгалтерлык исәбе бүлегенең төп функцияләре һәм бурычлары
  • Заманча техник чаралар һәм информацион технологияләр ярдәмендә предприятие эшчәнлегендә бухгалтерлык исәбен тулы һәм дөрес бухгалтерлык мәгълүмат бирүне, аның милек нигезләмәсен, керем чыгымнарын исәпкә алуны оештыру.
  • Авыл хуҗалыгы товарларын сатып алу һәм гамәлгә ашыру буенча хуҗалык операцияләрен оештыру, шул исәптән минерал ашламалар, СХЗР, ГСМ (ягу материалы), бөртекле культуралар, товар-матди кыйммәтләр һәм акчалар; аларның бухгалтер хисабында чагылулары; оешманың хуҗалык-финанс эшчәнлеге турында нәтиҗә чыгару, финансын исәпкә алу, исәпләү һәм кредит операциясе, баланс төзү, салым һәм статистик хисап, аларны тиешле дәрәҗәдә тиешле органнарга тапшыру.
  • Федераль, региональ һәм җирле бюджет органнарына хезмәт хакын, салымнарны исәпләү һәм күчерүне, дәүләт иминият взносы бюджеттан тыш социаль фондларга вакытында исәпләү һәм күчерү. Банклар белән авыл хуҗалыгы продукцияләрен кредитка алу буенча килешүләр төзү, буш финанс чараларын урнаштыруда банк депозиты кертү, аларның эшчәнлеген контрольдә тоту.
  • Инвестицияләр һәм икътисадый анализ бүлекләре белән берлектә ТР авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр белән үзара исәп-хисап булдыру.
  • Юридик бүлек белән берлектә вакыты чыккан дебитор бурычлы контрагнтлар һәм башка материалларны тиешле тәртиптә суд һәм юридик органнарга тапшыру
  • Оешманың максатларын һәм бурычларын үз компетенцияләре чигендә башкару.
 • Аудит һәм агрофирмаларның эффектлы үсеш бүлеге
  Аудит һәм агрофирмаларның эффектлы үсеш бүлеге үзенә йөкләнгән бурычлар белән беррәттән киләсе функцияләрне үти:
  • Финанс чараларын һәм матди чараларны саклауны, үз вакытында, максатчан һәм рациональ файдалануга һәм керемнәре үтәлүенә чыгымнар сметасы нигезендә расланган бюджетны контрольдә тотуны гамәлгә ашыра;
  • Агрофирманың үз милкендә һәм хокуклары булган сакчыллык милкен тикшерә һәм урынлы кулланышын тикшерә.
  • Агрофирманың финанс – хуҗалык эшчәнлеген контрольдә тота.
  • Ревизияләр үткәрү чорында исәп-хисап белән бюджеттан тыш дәүләт фондлары эшчәнлеген һәм салым хезмәте эшен тикшерә;
  • Куелган тәртип буенча документ ревизияләренең тулы һәм эффектлы финанс һәм матди чараларны, финанс-хуҗалык эшчәнлеген үткәрә;
  • Ревизиянең актларында булган кимчелекләрне юк итү буенча тулы контроль булдыра
  • Анализ чорында сыйфатлы аудитор отчетлары һәм бәяләмәләрен булдыра
  • Ревизия актларын анализлый, "РАЦИН" АҖ җитәкчелегенә нәтиҗәләр һәм тәкъдимнәр кертә "РАЦИН" АҖ үз эшчәнлеген башка бүлекләр белән координацияли Үз практикасында аудит һәм агрофирмаларның эффектлы үсеш бүлегенә караган мәсьәләләр буенча законнар куллана һәм "РАЦИН" АҖ билгеләгән тәртиптә тәкъдимнәр буенча эшчәнлеген камилләштерә
  • Агрофирмаларның идарә итү органнарыда аттестациядә кандидатуралар сайлауда катнаша.
 • Авыл хуҗалыгы продукцияләрен мониторинглау һәм базар маркетингы бүлеге
  Мониторинглау һәм базар маркетингы бүлегенең эшчәнлеге

  "РАЦИН" АҖ авыл хуҗалыгы продукцияләрен мониторинглау һәм базар маркетингы бүлегенең төп максаты булып, товар базарында хезмәт күрсәтү һәм табыш алуны күзаллый, шулай ук:

  • финанс-хуҗалык эшчәнлеге өлкәсендәге предприятиеләрне, матди-техник яктан тәүмин итү,
  • продукцияне әзерләү һәм саклау, продукцияне базарда сату һәм шартнамәләре буенча җибәрү, транспорт һәм административ-хуҗалык хезмәте күрсәтү;
  • Татарстан Республикасы куркынычсызлыгын тәэмин итүне оештыру һәм уздыру, күпләп сату һәм товар өчен инвестицияләр куркынычсызлыгын оештыру;
  • товарлар кирәклеген һәм канәгатьлек ихтыяҗын өйрәнү, авыл хуҗалыгы продук цияләре базарын үстерү;
  • авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек продукциясе әзерләү һәм эшкәртү;
  • бертекле культуралар һәм ашамлыклар барлау һәм реализацияләүдә чит ил партнерлары белән арадашлык итү;
  • тәэмин итүчеләр һәм кулланучылар белән бергә вакытында хуҗалык һәм финанс килешүләр буенча чаралар күрү;
  • продукцияне реализацияләүдә тиешле контроль, предприятиене материаль – техник тәүмин итү, предприятиенең финанс һәм икътисад эшчәнлек күрсәткечләре;
  • продукцияне реализацияләгәндә ярминкәләрдә, сату-алуларда, күргәзмәләрдә, рекламалаштыру чараларында катнашу;
  • әзер продукцияне һәм товарны тиешле саклау шартлары булдыруда склад хуҗалыгы эшен оештыру, саны, номенклатурасы, ассортименты, сыйфаты, сроклары һәм башка шартлары буенча продукцияне җитештерүне булдыру
  • арадашчылык проектларына чит ил оешмалары һәм фирмалары белән, мөстәкыйль җитештерү шартлары тудырып, Татарстан Республикасыныә авыл хуҗалыгы өлкәсендә үз яки чит инвестированиене булдыру
  Тәкъдим ителәчәк товар:
  • дизель ягулыгы лар;
  • бөртекле орлыклар һәм техник культуралар;
  • чит илдән кертелгән кукуруз орлыклары;
  • бөртекле һәм фуражлы азык-төлек ;
  • бодай һәм арыш оны;
  • минераль ашламалар;
  • микробиологик ашламалар;
  • бертек һәм орлыкларны химик һәм биологик саклаучы матдәләр.
 • Икътисад һәм товарны кредитлаштыру бүлеге
  "РАЦИН" АҖнең икътисад һәм товарны кредитлаштыру бүлегетөп функцияләре һәм бурычлары
  • Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы товарлары җитештерү һәм сәнәгать эшкәртү предприятияләре эшчәнлеген кредитлау һәм инвестицияләү
  • "РАЦИН" АҖнең икътисад һәм товарны кредитлаштыру бүлегенең гамәлгә ашыра: бәяләр сәясәтен формалаштыру; бизнес-поаннар төзү; сатып-алу эше паспорты; коммерция операцияләрен икътисади анализлау.
  • Сәнәгый предприятие буенча һәр авыл хуҗалыгы товар җитештерүне түләү буенча товар кредиты мәгълүмати-аналитик тәэмин итүне оештыру
  • ТР территориясендә урнашкан РТ Министрлар Кабинеты, ТР авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, ТР финанс министрлыгы, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек районнары идарәләре белән үз компетенциясе чикләрендә арадашчылык итү
  • Авыл хуҗалыгы җирләре мәдәният министрлыгы һәм сәнәгать предприятиеләренә кредит ресурслары бүлеп бирүне контрольдә тоту һәа анализлау
  • Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләргә кредит бирү схемалары булдыруда катнашу
  • ТР төбәк азык-төлек фондына ашлык җыю вакытында аны җыю һәм тапшыру, ел саен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләрегә кредитлар ясауда еллык анализ булдыру
 • Юридик бүлек
  "РАЦИН" АҖнең юридик бүлегенең төп бурычлары

  «РАЦИН» АҖ эшчәнлегенең төп бурычы булып, хокукый тәэмин итү тора. Бүлек РФ законнары һәм халыкара хокукларны яклаучы бүлекчә булып тора.

  Бүлекнең бурычларына: Татарстан Республикасындагы предприятиеләр һәм оешмаларга карата тигез юридик эшчәнлекнең грамоталын контрольдә тоту тора.

  Юридик бүлек- предприятие мәнфәгатьләрен саклауда документларны законлы тутыруның, икътисади мәсәләләрнең дөрес хәл ителүенең, килешүләр төзүнең, претензияләр куюның төгал юлларын суд инстанцияләрендә яклауны күзаллый.

 • Инвестицияләр һәм инновацияләр бүлеге
  1. Россиядәге потенциаль инвесторлар һәм партнерлар белән арадашчылык.
  2. Эшлекле сәфәр һәм бизнес-миссияләр вакытында Татарстан республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле.
  3. Чит ил делегацияләрен озата бару һәм РФ территориясендә оештыру мәсьәләләрен чишү.
  4. Татарстан Республикасының Агросәнәгать комплексының азык телек эшкәртү сәнәгатенә чит һәм ил инвестицияләрен җәлеп итү.
  5. Агросәнәгать комплексының актуаль проектлары эшкәртү һәм булдыруда арадашчылык күрсәтү.
  6. Инвестиция проектларын булдыру һәм алып баруда арадашчылык һәм контроль.
  7. Бюджет ресурслары һәм дәүләт карамагы тәкъдимнәрендә финанс моделен әзерләү һәм ярдәм итү.
  8. Агросәнәгать комплексы проектларын тормышка ашыруда эзләнүләр һәм системалы информатизацияләүне булдыру.
  9. Иң яхшы халыкара практиканы һәм технологияләр трансферын өйрәнү.
  10. ТРда Агросәнәгать комплексының эшләрен анализлау һәм инновацион чишелешләр булдыру.
  11. Фәнни оешмалар белән аралашып, технологик мәсәләләрне оптималь чишү вариантларын эзләү.
  12. Татарстан Республикасы Агросәнәгать комплексы продукцияләрен базар шартларында өйрәнү һәм алга өтү.
  13. Татарстан Республикасында Хәләл продукциясе җитештерүдә официаль дилер.
  14. Товарны чит илгә чыгу һәм үз илебездә сату максатыннан сәүдә үзәкләренә куелуда арадашлык күрсәтү.
  15. Халыкара тышкы икътисади чараларда, форумнарда, күргәзмәләрдә катнашу.
  16. Дәүләт органнары һәм бизнес элиталары белән эшлекле очрашулар һәм киҗәшмәләр оештыру.
 • IT бүлеге
  "РАЦИН" АҖнең IT бүлеге төп функцияләре һәм бурычлары
  • автоматлаштырылган идарә системалары проблемалары бунча хезмәт күрсәтү һәм анализлау; автоматлаштырылган идарә системаларының техник биремнәрен төзүдә катнашу; автоматлаштырылган идарә системалары эшчәнлегенә план проктларны кертүдә катнашу.
  • Иминлек челтәре һәм челтәр җиһазлары торышын контрольдә тоту һәм тиешле дәрәҗәдә челтәр кулланучыларга хокукларын керү билгеләү.
  • Серверларны, эш станцияләрен (принтер, күчермәләү аппараты, сканер) челтәрле техникаларны ремонтлау, оештыру
  • Әлеге техник ресурсларны куллану, антивируслар урнаштыру һәм техник хезмәт күрсәтү
  • Компьютер һәм челтәр җиһазларын модернизацияләү һәм куллану
  • Планлаштыру буенча әлеге җиһазларны сатып алу, һәм резерв куллану булдыру
  • Копьютер челтәрен модернизацияләү, техник хезмәт күрсәтү, Internet коммуникацион үзәге сузу, шулай ук килешү буенча Internet тышкы канал урнаштыру
  • Эш станцияләрендә (урыннарында) башка җитештерүчеләрнең программаларын да урнаштөру, яңарту һәм куллашуда ярдәм күрсәтү
  • Эчке кулланылыш телефон челтәрен кулланышта хезмәт күрсәтү